1. Politica de securitate a datelor

    S.C. High Financial Solutions S.R.L. este conștientă de importanța protejării informațiilor colectate despre dvs., în mod special acele informații capabile să vă identifice ca individ (“informații personale”). Acest document guvernează modul în care colectăm, utilizam aceste informații (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001) precum și condițiile de utilizare ale site-ului www.hfsolutions.ro. Acest document este verificat periodic pentru a fi la curent cu orice modificări. Comentariile și sugestiilor dumneavoastră sunt așteptate la adresa de mail: contact@hfsolutions.ro .

  2. Informații colectate

    Informațiile pe care le colectam diferă în funcție de modul în care folosiți site-ul sau de modalitatea de contact realizata intre dumneavoastră și compania noastra, unde prin accesarea serviciului de vizualizare a informațiilor cu caracter confidențial online pe site-ul www.hfsolutions.ro, in urma unei solicitări în scris din partea dumneavoastră transmisa prin fax sau prin posta, în urma sau în urma unei solicitări telefonice. Referitor la site-ul mai sus menționat, este posibil să utilizați site-urile fără a fi nevoie să ne furnizați informații personale, dar dacă doriți sa folosiți unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informații personale ca: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, datele fiscale ale societății, numere de telefon, fax mobil. Aceste informații sunt colectate numai atunci când acceptați voluntar și în cunoștința de cauza trimiterea lor către noi. Ne angajam ca în fiecare pagina unde vă cerem aceste informații sau pe orice fișă de interes colectată să punem un link (o informare) către acest document pentru a-l putea consulta ori de câte ori este cazul. Utilizarea informațiilor personale pe care utilizatorii le prezintă pe site-ul nostru , sunt folosite doar în scopul în care au fost prezentate în afară de cazul în care noi dezvăluim/publicam alte utilizări în acest document în momentul colectării informației. Copii ale corespondenței trimise de pe site, care ar putea conține informații personale, sunt stocate ca arhive doar pentru păstrare și back-up.

  3. Datele personale

    Pe site-ul www.hfsolutions.ro , utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin completarea formularului de contact și a celui de creere cont . Societatea  nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea informațiilor furnizate. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către S.C. High Financial Solutions S.R.L. numai în scopul declarat. Informațiile din formularele de contact vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea primirii solicitării, confirmarea primirii sau procesării cererii de creere cont, pentru confirmare și primire de emailuri , precum și pentru a se răspunde solicitărilor primite prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe site.

  4. Prelucrarea datelor personale

    Completând formularul de contact pe www.hfsolutions.ro  sunteți de acord să intrați în baza de date a S.C. High Financial Solutions S.R.L. Scopul prelucrării datelor consta în: reclamă, marketing și publicitate, informarea clienților și potențialilor clienți ai serviciilor puse la dispoziție de societatea noastră, prin e-mail, poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile desfășurate în viitor prin site-ul www.hfsolutions.ro despre serviciile pe care societatea le prestează, despre ofertele pe care societatea de promovează.

  5. Securitatea datelor și informațiilor personale

    Datele personale introduse de către utilizator sau de orice altă persoană identificată ca potențial client vor fi folosite de S.C. High Financial Solutions S.R.L., numai în scopul declarat al acestei politici. Informațiile din și datele din formularele de contact pentru creere cont și datele din registrul de evidență al locatarilor vor fi folosite pentru scopul de reclama marketing și publicitate, pentru confirmare și primire de emailuri, precum si pentru a se răspunde solicitărilor primite prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe site și în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți. S.C. High Financial Solutions S.R.L.  nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit. Referitor la accesarea site-ului societății, S.C. High Financial Solutions S.R.L., vă precizam ca datele și informațiile care sunt prezentate în site-ul  www.hfsolutions.ro sunt numai în scopuri informative. Societatea își rezerva dreptul de a modifica atât conținutul, cât și structura site-ului în orice moment și fără preaviz. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este facută numai pentru ajutorul Utilizatorului și nu implica sprijinirea de către noi a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri. Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele site-uri. Clientul acceptă starea de fapt că S.C. High Financial Solutions S.R.L. nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora. Utilizatorul accesează acele situri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc. Societatea noastră nu garantează ca serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte României. Dacă Utilizatorul accesează alt conținut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, S.C. High Financial Solutions S.R.L. nu este responsabila pentru respectarea de către Utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

  6. Securitatea informațiilor

    S.C. High Financial Solutions S.R.L.. garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. S.C. High Financial Solutions S.R.L. nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul și nici nu garantează faptul ca site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.hfsolutions.ro nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. De asemenea, societatea S.C. High Financial Solutions S.R.L. nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.

  7. Accesul la informații

    Ne vom strădui să luăm orice măsuri rezonabile pentru protecția oricărei informații despre dvs., și să menținem aceste informații corecte și la zi. Oricând veți descoperi informații incorecte despre dvs. ne puteți contacta pentru a le corecta. În afară de aceasta, angajații noștri și furnizorii de servicii legate de/asociate cu sistemele noastre de informații sunt obligați să respecte Procedura de securitate informațională a S.C. High Financial Solutions S.R.L. precum și confidențialitatea oricăror informații personale aflate în posesia noastră.

Apel gratuit